Kurser 2019

Under 2019 har vi glädjen att kunna presentera flera olika utbildningar. Dels en utbildning för dig som inte vill jobba med andras hundar, men som vill lära dig mer om hund för din egen skull. En fördjupad hundägarutbildning där du får lära dig om hunden som art, varför den beter sig på ett visst sätt, hur du kan göra för att få den att göra som du vill och hur du håller den frisk och sund upp i hög ålder. Läs mer här!

Vi erbjuder också en instruktörsutbildning för dig som vill hålla kurser för andra hundägare. Förutom kunskap om hundar, inlärning och olika hundsporter får du lära dig hur du lägger upp en kurs på bästa sätt, hur du ser till att miljön är trygg och inbjudande för både två- och fyrbenta samt hur du kan anpassa kurserna att passa så många som möjligt. Läs mer här!

Naturligtvis har vi även en utbildning för dig som vill jobba med hundar med olika problem. Det kan vara hundar som är rädda, arga, utåtriktade eller inåtvända. Hundar som är stressade, stjäl mat eller har problem i hundmöten. Hundar med stora problem och små. Läs mer här!

Nytt för 2019 är att teoripassen huvudsakligen förläggs online, medan de fysiska träffarna kommer ha huvudfokus på praktiska övningar med hundarna. Detta gör att du kommer ha möjlighet att ta till dig infon i din egen takt, och du har tillgång till materialet under hela kursen och ett år efter sista tillfället. Det gör att du kan gå tillbaka till delar eller hela hur många gånger som helst för att tillskansa dig infon. Det ställer dock krav på dig att du bereder plats i ditt liv att verkligen ta till dig infon. Du som går instruktör och hundbeteendeutredare kommer få svara på ett antal instuderingsfrågor inför det praktiska tillfälle som teoripasset ämnar förbereda dig på så att vi vet att du förstått och tagit till dig informationen på onlinetillfället. Frågorna kommer göras tillgängliga även för dig som går kursen för den vetgirige hundägaren.  

En del av de praktiska träffarna kommer vara gemensam för alla tre grupperna, och en del hålls för antingen instruktörselever eller hundbeteendeutredare, eller båda. De är planerade så att du ska ha möjlighet att läsa båda yrkesutbildningarna under året.

Pris, datum, förkunskapskrav samt övergripande planering av varje kurstillfälle ser du under länkarna ovan.

Anmälan och frågor skickar du till jessica@motiveradehundar.se. Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen!