Hundbeteendeutredare 2019

IMG_5028

Förkunskapskrav: Instruktörsutbildning eller motsvarande. För den elev som anmäler sig till både instruktör och hundbeteendeutredare samtidigt räcker anmälningskrav för hundinstruktör. 

När utbildningen är genomförd ska eleven ha stor kunskap om hundar, hur de fungerar och vad som får dem att utföra och avhålla sig från olika beteenden. Eleven ska ha god kännedom om vad som utlöser problembeteenden och hur dessa kan avhjälpas. Eleven ska självständigt och med god trygghet kunna hålla konsultationer för ekipage med en rad olika problem, av både mildare och grövre art. Eleven kommer under utbildningens gång ges goda möjligheter att praktisera sina kunskaper för att öva dessa. 

För att godkännas krävs minst 90% närvaro. Deltagaren ska dessutom godkännas både praktiskt och skriftligen. Såväl resultatet på examen som delaktighet, intresse och bemötande mot både lärare och medelever och praktikekipage kommer tas med i bedömningen. 

Under utbildningens lopp ska deltagaren välja ett relevant och av lärarna godkänt ämne att fördjupa sig i. Resultat och slutsatser ska både presenteras under examenstillfället och redovisas skriftligen. Under utbildningen ska varje deltagare jobba med två stycken praktikekipage var. Dessa ska få minst fem stycken konsultationer var. Arbetet med dessa ska redovisas löpande om problem uppstår men framförallt ska arbetet filmas och redovisas på examensdagen. Litteraturen som ingår i kursen ska läsas och ett antal frågor kring varje bok ska besvaras skriftligen. En skriftlig examensdel (hemtenta) ingår också. På denna krävs minst 80 rätt för godkänt resultat. Om någon av dessa delar saknas vid examentillfället kan inte eleven godkännas. 

Pris: 35 000 inkl moms. I priset ingår all undervisning, både fysisk och online, coaching mellan träffarna, administration och certifiering. Ingår gör ej resor, boende samt litteratur. För den som går både hundbeteendeutredare och instruktörsutbildningen samtidigt är priset 45 000. Betalningen går antingen att betala i klump, eller att dela upp på antingen 5 (á 7000 respektive 9000 kr) eller 10 gånger (á 3500 resp 4500 kr) fördelat över året. 

Anmälan och frågor skickar du till jessica@motiveradehundar.se. Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen!

Modul 1: hundgrund, fördjupad

Grundläggande etologi - onlineföreläsning - släpps 1 mars
Detta är arten hunden
Varför gör hunden så?
Raskunskap
Berikning

Etologi, fördjupad - onlineföreläsning - släpps 1 mars
Hundens utvecklingsfaser från befruktning till ålderdom, valputveckling
Hundar i flock
Vokalisering
Zoner och resursförsvar

Inlärning i teorin, grund - onlineföreläsning - släpps 11 mars
Så lär sig hundar
Så blir du en bättre hundtränare
Belöningar, kriterier, timing
Locka, lura eller shejpa?
Klickerträning

Inlärning i teorin, fördjupning - onlineföreläsning - släpps 11 mars
Beteendets fyra konsekvenser
Vad motiverar hunden - egentligen
Straffbaserad inlärning - om bieffekter och annat skräp
Överslagsbeteenden och stress i träning
Klickerträning - the next level
ABC i inlärningen
Att träna flera hundar
Om inlärning på hundkurs

Praktiskt tillfälle1: Inlärning i praktiken, 2 dagar 30/3-31/3
Klickerträning i praktiken
Belöningsutveckling
Familjehunden: vardagslydnad, aktivering och berikning
Motbetingning
Skvallerträning
Premacks princip

Rädslor och stress - onlineföreläsning - släpps 22 april
Varför blir hundar rädda?
Fly, fäkta, frysa, fjäska
Hur skyddar jag hunden?
Hur gör man när hunden blivit rädd?

Stresshantering och efterchocksbehandling - onlineföreläsning - släpps 22 april

Tillfälle 2, Så gör du din hund till en superhjälte, 4 dagar 25-28/5
Självförtroendeövningar
Skrammellekar
Skvallerträning
Premacks princip
Hundspråk i praktiken
Så hjälper du blygerhunden på kursen
Att tillrättalägga miljön
Superhjälteträning för blygerhunden
Superhjälteträning, förebyggande

Sjukvård och friskvård - så håller du hunden pigg och frisk genom livet - onlineföreläsning - släpps 10 juni
En sund hund
Motion
Mat - mer än bara bränsle
Rehab och prehab
Akutsjukvård för husbehov

Sjukvård: om någon blir skadad eller sjuk på kursen - onlineföreläsning - släpps 10 juni

Modul 2: hundbeteendeutredare

Detta är en konsultation ”så gör vi”
Del 1: onlineföreläsning - släpps 17 juni
Konsultation - exempel
Diagnostiska frågor
Vanliga problem
Vanliga lösningar
Vad ska vara med?
Fikonspråk och andra fällor. 

Tillfälle 3, 4 dagar 17-20 augusti
Del 2: Konsultation i praktiken
Hela tillfället går i träningens tecken. Deltagarna får öva både på varandra och demohundar.  

Hundmöten del 1 onlineföreläsning - släpps 17 september
Varför är hundmöten så problematiska?
Förväntan, aggression eller rädsla?
Vanliga sätt att jobba med hundmötesproblematik

Tillfälle 4: Hundmöten del 2:  2 dagar 19-20 oktober
Deltagarna får praktiskt jobba med hundmötesträning med både egna och andras hundar.

Stress och stresshantering del 1 onlineföreläsning - släpps 17 september
Vad är stress?
Den utbrända hunden
Stresshantering och avslappning
Sömn och sömnsvårigheter
PTSD hos hund
Efterchocksbehandling
Traumabearbetning

Tillfälle 4: Stresshantering del 2 med hund 2 dagar 21-22 oktober
Deltagarna får praktiskt jobba med stresshantering med både egna och andras hundar. 

Tillfälle 5: 2 dagar: Examen 23-24 november
Examen för hundbeteendevetare: praktiskt tillfälle med demoekipage, teoretisk examen (hemtenta), redovisning av fördjupningsarbete, redovisning av hemekipage, 2 st. 

Under året: skriftlig redovisning av litteraturen

Anmälan och frågor skickar du till jessica@motiveradehundar.se. Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen!