Hundinstruktör 2019

IMG_0922

När utbildningen är genomförd ska eleven ha stor kunskap om hundar, hur de fungerar och vad som får dem att utföra och avhålla sig från olika beteenden. Eleven ska ha stor kännedom om inlärningens mekanismer och kunna använda dessa för att självsäkert kunna hålla grundkurser. Eleven ska ha kunskap om olika hundtyper och dessutom fördjupad kunskap i olika faktorer som kan skapa problem: rädslor, sjukdomar, för hög och för låg arousal, störningskänslighet och valpens och hundens utvecklingsfaser för att nämna några. Eleven kommer lära sig lösa både det vardagsviktiga, problembeteenden och träning i olika hundsporter med hjälp av moderna, belöningsbaserade metoder. 

För att godkännas krävs minst 90% närvaro. Deltagaren ska dessutom godkännas både praktiskt och skriftligen. Såväl resultatet på examen som delaktighet, intresse och bemötande mot både lärare och medelever och praktikekipage kommer tas med i bedömningen. 

Under utbildningens lopp ska deltagaren välja ett relevant och av lärarna godkänt ämne att fördjupa sig i. Resultat och slutsatser ska både presenteras under examenstillfället och redovisas skriftligen. En kurs på minst 4 tillfällen med minst 4 deltagare ska hållas på hemmaplan. Två privatlektioner med två olika kursdeltagare ska hållas på hemmaplan. Detta ska filmas och redovisas på examensdagen. Litteraturen som ingår i kursen ska läsas och ett antal frågor kring varje bok ska besvaras skriftligen. Under examen kommer varje elev hålla ett kortare kurstillfälle inom ett förutbestämt ämne. En skriftlig examensdel (hemtenta) ingår också. På denna krävs minst 80 % rätt för godkänt resultat. Om någon av dessa delar saknas vid examentillfället kan inte eleven godkännas. 

Pris: 28 000 inkl moms. I priset ingår all undervisning, både fysisk och online, coaching mellan träffarna, administration och certifiering. Ingår gör ej resor, boende samt litteratur. Betalningen går antingen att betala i klump, eller att dela upp på antingen 5 (á 5600 kr) eller 10 gånger (á 2800 kr) fördelat över året.

Förkunskapskrav: ha haft hund i minst tre år.

Anmälan och frågor skickar du till jessica@motiveradehundar.se. Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen!

Modul 1: hundgrund, fördjupad

Grundläggande etologi - onlineföreläsning släpps 1 mars
Detta är arten hunden
Varför gör hunden så?
Raskunskap
Berikning

Etologi, fördjupad - onlineföreläsning - släpps 1 mars
Hundens utvecklingsfaser från befruktning till ålderdom, valputveckling
Hundar i flock
Vokalisering
Zoner och resursförsvar

Inlärning i teorin, grund - onlineföreläsning -släpps 11 mars
Så lär sig hundar
Så blir du en bättre hundtränare
Belöningar, kriterier, timing
Locka, lura eller shejpa?
Klickerträning

Inlärning i teorin, fördjupning - onlineföreläsning - släpps 11 mars
Beteendets fyra konsekvenser
Vad motiverar hunden - egentligen
Straffbaserad inlärning - om bieffekter och annat skräp
Överslagsbeteenden och stress i träning
Klickerträning - the next level
ABC i inlärningen
Att träna flera hundar
Om inlärning på hundkurs

Fysiskt tillfälle 1: Inlärning i praktiken, 4 dagar 30/3-2/4
Klickerträning i praktiken
Belöningsutveckling
Familjehunden: vardagslydnad, aktivering och berikning
Sporthunden: rally, freestyle, lydnad, nosework med hund - från grundträning till prispallen

Rädslor och stress - onlineföreläsning - släpps 22 april
Varför blir hundar rädda?
Fly, fäkta, frysa, fjäska
Hur skyddar jag hunden?
Hur gör man när hunden blivit rädd?

Fysiskt tillfälle 2: Så gör du din hund till en superhjälte, 3 dagar 25-27/5
Självförtroendeövningar
Skrammellekar
Skvallerträning
Premacks princip
Hundspråk i praktiken
Så hjälper du blygerhunden på kursen
Att tillrättalägga miljön

Sjukvård och friskvård - så håller du hunden pigg och frisk genom livet - onlineföreläsning - släpps 10 juni
En sund hund
Motion
Mat - mer än bara bränsle
Rehab och prehab
Akutsjukvård för husbehov

Sjukvård: om någon blir skadad eller sjuk på kursen - onlineföreläsning släpps 10 juni

Modul 2: instruktörsutbildning

Detta är en hundkurs ”så gör vi”
Del 1: onlineföreläsning - släpps 17 juni
Att hålla kurs
Gruppdynamik och inkludera alla
Vad ska vara med?
Fikonspråk och andra fällor.
De fem vanligaste deltagartyperna. 

Fysiskt tillfälle 3, 4 dagar 6-9 juli
Del 2: Hålla kurs i praktiken
Till detta tillfället har deltagaren gjort eget kursupplägg och hela tillfället går i träningens tecken. 

Tillfälle 4, 2 dagar: Examen 14-15 september
Examen för instruktörer: praktisk kurs, teoretisk examen (hemtenta), redovisning av fördjupningsarbete samt kurs på hemmaplan.
Under året: skriftlig redovisning av litteraturen 

Anmälan och frågor skickar du till jessica@motiveradehundar.se. Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen!