Hundbeteendeutredare 2020

Förkunskapskrav: Instruktörsutbildning eller motsvarande. För den elev som anmäler sig till både instruktör och hundbeteendeutredare samtidigt räcker anmälningskrav för hundinstruktör.

När utbildningen är genomförd ska eleven ha stor kunskap om hundar, hur de fungerar och vad som får dem att utföra och avhålla sig från olika beteenden. Eleven ska ha god kännedom om vad som utlöser problembeteenden och hur dessa kan avhjälpas. Eleven ska självständigt och med god trygghet kunna hålla konsultationer för ekipage med en rad olika problem, av både mildare och grövre art. Eleven kommer under utbildningens gång ges goda möjligheter att praktisera sina kunskaper för att öva dessa.

För att godkännas krävs minst 90% närvaro vid de fysiska tillfällena. Deltagaren ska dessutom godkännas både praktiskt och skriftligen. Såväl resultatet på examen som delaktighet, intresse och bemötande mot både lärare och medelever och praktikekipage under hela utbildningens gång kommer tas med i bedömningen.

Under utbildningens lopp ska deltagaren välja ett relevant och av lärarna godkänt ämne att fördjupa sig i. Resultat och slutsatser ska både presenteras under examenstillfället och redovisas skriftligen. Under utbildningen ska varje deltagare jobba med två stycken praktikekipage. Dessa ska få minst fem stycken konsultationer var. Arbetet med dessa ska redovisas löpande om problem uppstår men framförallt ska arbetet filmas och redovisas på examensdagen. Litteraturen som ingår i kursen ska läsas och ett antal frågor kring varje bok ska besvaras. En skriftlig examensdel (hemtenta) ingår också. På denna krävs minst 80% rätt för godkänt resultat. Om någon av dessa delar saknas vid examentillfället kan inte eleven godkännas.

Pris: 35 000 inkl moms. I priset ingår all undervisning, både fysisk och online, coaching mellan träffarna, administration och certifiering. Ingår gör ej resor, boende samt litteratur. För den som går både hundbeteendeutredare och instruktörsutbildningen samtidigt är priset 45 000. Betalningen går antingen att betala i klump, eller att dela upp på 10 gånger (á 3500 resp 4500 kr) fördelat över året.

Anmälan och frågor skickar du till jessica@motiveradehundar.se. Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen!

Innehåll och datum Hundbeteendeutredare

Onlineföreläsning 1: Etologi del 1, släpps 1 mars
Detta är arten hunden
Varför gör hunden så?
Raskunskap
Berikning

Onlineföreläsning 2: Etologi del 2, släpps 1 mars
Hundens utvecklingsfaser från befruktning till ålderdom, valputveckling
Hundar i flock
Vokalisering
Resursförsvar

Onlineföreläsning 3: Inlärning del 1, släpps 15 mars
Så lär sig hundar
Så blir du en bättre hundtränare
Belöningar, kriterier, timing
Locka, lura eller shejpa?
Klickerträning

Onlineföreläsning 4: Inlärning del 2, släpps 15 mars
Beteendets fyra konsekvenser
Vad motiverar hunden - egentligen
Straffbaserad inlärning - om bieffekter och annat skräp
Överslagsbeteenden och stress i träning
Klickerträning - the next level
ABC i inlärningen
Att träna flera hundar
Om inlärning på hundkurs

Fysiskt tillfälle 1: Inlärning i praktiken, 2 dagar 28-29 mars
Klickerträning i praktiken
Belöningsutveckling
Familjehunden: vardagslydnad, aktivering och berikning
Motbetingning
Skvallerträning
Premacks princip

Onlineföreläsning 5: Rädslor och stress, släpps 10 maj
Varför blir hundar rädda?
Fly, fäkta, frysa, fjäska
Hur skyddar jag hunden?
Hur gör man när hunden blivit rädd?

Onlineföreläsning 6: Stresshantering och efterchocksbehandling, släpps 19 april

Onlineföreläsning 7: Sjukvård och friskvård - så håller du hunden pigg och frisk genom livet, släpps 31 maj
En sund hund
Motion
Mat - mer än bara bränsle
Rehab och prehab
Akutsjukvård för husbehov

Fysiskt tillfälle 2: Mental och fysisk hälsa - Så gör du din hund till en superhjälte, 4 dagar 13-16 juni
Självförtroendeövningar
Skrammellekar
Skvallerträning
Premacks princip
Hundspråk i praktiken
Så hjälper du blygerhunden på kursen
Att tillrättalägga miljön
Superhjälteträning för blygerhunden
Superhjälteträning, förebyggande

Heldag med Sandra Franic, Certifierad Canineopat och Diplomerad Hundmassör

Onlineföreläsning 8: Detta är en konsultation ”Så gör vi” släpps 28 juni
Konsultation - exempel
Diagnostiska frågor
Vanliga problem
Vanliga lösningar
Vad ska vara med?
Fikonspråk och andra fällor.

Fysiskt tillfälle 3: 4 dagar 15-18 augusti
Del 2: Konsultation i praktiken
Hela tillfället går i träningens tecken. Deltagarna får öva både på varandra och demohundar.

Onlineföreläsning 9: Hundmöten, släpps 27 september
Varför är hundmöten så problematiska?
Förväntan, aggression eller rädsla?
Vanliga sätt att jobba med hundmötesproblematik

Onlineföreläsning 10: Stress och stresshantering, släpps 27 september
Vad är stress?
Den utbrända hunden
Stresshantering och avslappning
Sömn och sömnsvårigheter
PTSD hos hund
Efterchocksbehandling
Traumabearbetning

Fysiskt tillfälle 4: Hundmöten samt stresshantering 4 dagar 17-20 oktober
Deltagarna får praktiskt jobba med hundmötesträning och stresshantering med både egna och andras hundar.

Fysiskt tillfälle 5: Examen 21-22 november
Examen för hundbeteendevetare: praktiskt tillfälle med demoekipage, teoretisk examen (hemtenta), redovisning av fördjupningsarbete, redovisning av hemekipage, 2 st.

Anmälan och frågor skickar du till jessica@motiveradehundar.se. Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen!

Innehåll och datum för dig som går båda utbildningarna

Onlineföreläsning 1: Etologi del 1, släpps 1 mars
Detta är arten hunden
Varför gör hunden så?
Raskunskap
Berikning

Onlineföreläsning 2: Etologi del 2, släpps 1 mars
Hundens utvecklingsfaser från befruktning till ålderdom, valputveckling
Hundar i flock
Vokalisering
Resursförsvar

Onlineföreläsning 3: Inlärning del 1, släpps 15 mars
Så lär sig hundar
Så blir du en bättre hundtränare
Belöningar, kriterier, timing
Locka, lura eller shejpa?
Klickerträning

Onlineföreläsning 4: Inlärning del 2, släpps 15 mars
Beteendets fyra konsekvenser
Vad motiverar hunden - egentligen
Straffbaserad inlärning - om bieffekter och annat skräp
Överslagsbeteenden och stress i träning
Klickerträning - the next level
ABC i inlärningen
Att träna flera hundar
Om inlärning på hundkurs

Fysiskt tillfälle 1: Inlärning i praktiken, 4 dagar 28-31 mars
Klickerträning i praktiken
Belöningsutveckling
Familjehunden: vardagslydnad, aktivering och berikning
Sporthunden: rally, freestyle, lydnad, nosework

Onlineföreläsning 5: Detta är en hundkurs, släpps 12 april
Att hålla kurs
Gruppdynamik och inkludera alla
Vad ska vara med?
Fikonspråk och andra fällor.
De fem vanligaste deltagartyperna.

Fysiskt tillfälle 2: 4 dagar 25-28 april
Hålla kurs i praktiken
Till detta tillfället har deltagaren gjort eget kursupplägg och hela tillfället går i träningens tecken.

Onlineföreläsning 6: Rädslor och stress, släpps 10 maj
Varför blir hundar rädda?
Fly, fäkta, frysa, fjäska
Hur skyddar jag hunden?
Hur gör man när hunden blivit rädd?

Onlineföreläsning 7: Stresshantering och efterchocksbehandling, släpps 22 april

Onlineföreläsning 8: Sjukvård och friskvård - så håller du hunden pigg och frisk genom livet, släpps 31 maj
En sund hund
Motion
Mat - mer än bara bränsle
Rehab och prehab
Akutsjukvård för husbehov

Fysiskt tillfälle 3: Mental och fysisk hälsa - Så gör du din hund till en superhjälte, 4 dagar 13-16 juni
Självförtroendeövningar
Skrammellekar
Skvallerträning
Premacks princip
Hundspråk i praktiken
Så hjälper du blygerhunden på kursen
Att tillrättalägga miljön
Superhjälteträning för blygerhunden
Superhjälteträning, förebyggande

Onlineföreläsning 9: Detta är en konsultation ”Så gör vi” släpps 28 juni
Konsultation - exempel
Diagnostiska frågor
Vanliga problem
Vanliga lösningar
Vad ska vara med?
Fikonspråk och andra fällor.

Fysiskt tillfälle 4: 4 dagar 15-18 augusti
Del 2: Konsultation i praktiken
Hela tillfället går i träningens tecken. Deltagarna får öva både på varandra och demohundar.

Fysiskt tillfälle 5: Examen 19-20 september
Examen för instruktörer: praktisk kurs, teoretisk examen (hemtenta), redovisning av fördjupningsarbete samt kurs på hemmaplan.

Onlineföreläsning 10: Hundmöten, släpps 27 september
Varför är hundmöten så problematiska?
Förväntan, aggression eller rädsla?
Vanliga sätt att jobba med hundmötesproblematik

Onlineföreläsning 11: Stress och stresshantering, släpps 27 september
Vad är stress?
Den utbrända hunden
Stresshantering och avslappning
Sömn och sömnsvårigheter
PTSD hos hund
Efterchocksbehandling
Traumabearbetning

Fysiskt tillfälle 6: Hundmöten samt stresshantering 4 dagar 17-20 oktober
Deltagarna får praktiskt jobba med hundmötesträning och stresshantering med både egna och andras hundar.

Fysiskt tillfälle 7: Examen 23-24 november
Examen för hundbeteendevetare: praktiskt tillfälle med demoekipage, teoretisk examen (hemtenta), redovisning av fördjupningsarbete, redovisning av hemekipage, 2 st.