Gå till innehåll
  1. Hem
  2. »
  3. Utbildningar
  4. »
  5. Utbildningar 2020-21
  6. »
  7. Hundbeteendeutredare 2020-21

Hundbeteendeutredare 2020-21

Förkunskapskrav: Instruktörsutbildning eller motsvarande. 

När utbildningen är genomförd ska eleven ha stor kunskap om hundar, hur de fungerar och vad som får dem att utföra och avhålla sig från olika beteenden. Eleven ska ha god kännedom om vad som utlöser problembeteenden och hur dessa kan avhjälpas. Eleven ska självständigt och med god trygghet kunna hålla konsultationer för ekipage med en rad olika problem, av både mildare och grövre art. Eleven kommer under utbildningens gång ges goda möjligheter att praktisera sina kunskaper för att öva dessa.

För att godkännas krävs minst 90% närvaro vid de fysiska tillfällena. Deltagaren ska dessutom godkännas både praktiskt och skriftligen. Såväl resultatet på examen som delaktighet, intresse och bemötande mot både lärare och medelever och praktikekipage under hela utbildningens gång kommer tas med i bedömningen.

Under utbildningens lopp ska deltagaren välja ett relevant och av lärarna godkänt ämne att fördjupa sig i. Resultat och slutsatser ska både presenteras under examenstillfället och redovisas skriftligen. Under utbildningen ska varje deltagare jobba med två stycken praktikekipage. Dessa ska få minst fem stycken konsultationer var. Arbetet med dessa ska redovisas löpande om problem uppstår men framförallt ska arbetet filmas och redovisas på examensdagen. Litteraturen som ingår i kursen ska läsas och ett antal frågor kring varje bok ska besvaras. En skriftlig examensdel (hemtenta) ingår också. På denna krävs minst 80% rätt för godkänt resultat. Om någon av dessa delar saknas vid examentillfället kan inte eleven godkännas.

Pris: 35 000 inkl moms. I priset ingår all undervisning, både fysisk och online, coaching mellan träffarna, administration och certifiering. Ingår gör ej resor, boende samt litteratur. Du kan även gå båda samtidigt. Betalningen går antingen att betala i klump, eller att dela upp på 10 gånger (á 3500 kr) fördelat över året.

Anmälan och frågor skickar du till jessica@motiveradehundar.se. Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen! 

Innehåll och datum Hundbeteendeutredare


Anmälan och frågor skickar du till jessica@motiveradehundar.se. Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen!