Gå till innehåll
  1. Hem
  2. »
  3. Utbildningar
  4. »
  5. Utbildningar 2020-21
  6. »
  7. Instruktörsutbildning 2020-21

Instruktörsutbildning 2020-21

När utbildningen är genomförd ska eleven ha stor kunskap om hundar, hur de fungerar och vad som får dem att utföra och avhålla sig från olika beteenden. Eleven ska ha stor kännedom om inlärningens mekanismer och kunna använda dessa för att självsäkert kunna hålla grundkurser. Eleven ska ha kunskap om olika hundtyper och dessutom fördjupad kunskap i olika faktorer som kan skapa problem: rädslor, sjukdomar, för hög och för låg arousal, störningskänslighet och valpens och hundens utvecklingsfaser för att nämna några. Eleven kommer lära sig lösa både det vardagsviktiga, problembeteenden och träning i olika hundsporter med hjälp av moderna, belöningsbaserade metoder.

För att godkännas krävs minst 90% närvaro vid de fysiska tillfällena. Deltagaren ska dessutom godkännas både praktiskt och skriftligen. Såväl resultatet på examen som delaktighet, intresse och bemötande mot både lärare och medelever och praktikekipage under utbildningsåret kommer tas med i bedömningen.

Under utbildningens lopp ska deltagaren välja ett relevant och av lärarna godkänt ämne att fördjupa sig i. Resultat och slutsatser ska presenteras under examenstillfället och redovisas skriftligen. En kurs på minst 4 tillfällen med minst 4 deltagare ska hållas på hemmaplan. Två privatlektioner med två olika kursdeltagare (inte samma som kursdeltagarna) ska hållas på hemmaplan. Detta ska filmas och redovisas på examensdagen. Litteraturen som ingår i kursen ska läsas och ett antal frågor kring varje bok ska besvaras. Under examen kommer varje elev hålla ett kortare kurstillfälle inom ett förutbestämt ämne. En skriftlig examensdel (hemtenta) ingår också. På denna krävs minst 80% rätt för godkänt resultat. Om någon av dessa delar saknas vid examenstillfället kan inte eleven godkännas.

Pris: 28 000 inkl moms. I priset ingår all undervisning, både fysisk och online, coaching mellan träffarna, administration och certifiering. Ingår gör ej resor, boende samt litteratur. Betalningen går antingen att betala i klump, eller att dela upp på 10 gånger (á 2800 kr) fördelat över året.

Förkunskapskrav: ha haft och tränat hund i minst tre år.

Anmälan och frågor skickar du till jessica@motiveradehundar.se. Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen!

Datum för onlineföreläsningarna kommer inom kort, men detta är den kronologiska strukturen, med datum för de praktiska tillfällena.

Innehåll och datum Instruktörsutbildning

 

Anmälan och frågor skickar du till jessica@motiveradehundar.se. Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen!