Gå till innehåll
  1. Hem
  2. »
  3. Kommande utbildningar
  4. »
  5. Utbildningar 2021-22
  6. »
  7. Hundbeteendeutredare 2021-22

Hundbeteendeutredare 2021-22

Praktisk kunskap förankrad i vetenskap och erfarenhet.

Våra utbildningar vilar på två ben: teori och praktik. Vi anser att båda delarna är lika viktigt. Om man inte har det praktiska kunnandet och fingerfärdigheten kommer den teoretiska kunskapen inte vara mycket värd, men bara praktisk erfarenhet räcker inte: det är viktigt att veta varför hunden gör som den gör för att kunna lära den nya beteenden och hjälpa den på bästa sätt.

Därför läggs stor vikt på båda delarna. Föreläsningar, litteratur samt praktisk hund- och människoträning.

När utbildningen är genomförd ska du ha stor kunskap om hundar, hur de fungerar och vad som får dem att utföra och avhålla sig från olika beteenden. Du ska ha fått god kännedom om vad som utlöser problembeteenden och hur dessa kan avhjälpas. Du ska självständigt och med god trygghet kunna hålla konsultationer för ekipage med en rad olika problem, av både mildare och grövre art.  Under utbildningens gång kommer du ges goda möjligheter att praktisera dina kunskaper för att öva dessa.

En övergripande beskrivning av utbildningen, med relevanta datum, ser du nedan.

Utöver föreläsningar, praktiska tillfällen och digitala möten ingår att du under utbildningen gör ett fördjupningsarbete, jobbar med praktikekipage, tillgodogör dig kurslitteratur och besvarar ett antal instuderingsuppgifter. För att godkännas ska du göra både ett praktiskt och ett skriftligt prov.

För att godkännas krävs minst 90 procents närvaro. Såväl resultatet på examen som delaktighet, intresse och bemötande mot både lärare, övriga kursare och praktikekipage under hela utbildningens gång kommer tas med i bedömningen.

Pris: 35 000 inkl moms. I priset ingår all undervisning, både fysisk och online, coaching mellan träffarna, administration och certifiering. Ingår gör ej resor, boende samt litteratur. Du kan gå både instruktör och beteendeutredare samtidigt – läs mer här. Du kan antingen betala hela summan i klump, eller dela upp på 10 gånger (á 3500 kr) fördelat över året, då tillkommer en administrativ avgift om 300 kronor.

Förkunskapskrav: Instruktörsutbildning eller motsvarande.

Anmälan och frågor skickar du till anmalan@attitydhundkunskap.se . Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen!

Nedan ser du viktiga datum för de praktiska träffarna och de digitala mötena, samt utbildningarnas innehåll i stora drag.

Onlineföreläsningar

De första föreläsningarna får du tillgång till 1 augusti. Efter första praktiska tillfället får du tillgång till andra portionen föreläsningar, och så vidare. Detta för att arbetsbelastningen ska bli så jämnt fördelad som möjligt under kursens gång. Föreläsningarna är inspelade och du har tillgång till dem från det de släpps och under hela utbildningens gång, och kan se dem obegränsade gånger.

Till varje föreläsning hör ett antal instuderingsfrågor. Dessa diskuterar vi på de digitala mötena.

Ur innehållet

Etologi
Detta är arten hund
Varför gör hunden så?
Hundens utvecklingsfaser från befruktning till ålderdom, valputveckling
Hundar i flock
Vokalisering
Resursförsvar
Raskunskap
En fördjupning av de olika hundtyperna
Berikning
Vad är berikning
De olika berikningskategorierna
Hur du kan använda berikning i din verksamhet
Inlärning
Så lär sig hundar
Så blir du en bättre hundtränare
Belöningar, kriterier, timing
Locka, lura eller shejpa?
Klickerträning
Beteendets fyra konsekvenser
Vad motiverar hunden - egentligen
Straffbaserad inlärning - om bieffekter och annat skräp
Överslagsbeteenden och stress i träning
ABC i inlärningen
Att träna flera hundar
Om att driva hundföretag
Hur får du kunder till din verksamhet?
Vad innebär det att driva företag
Marknadsföring
Hemsida och sociala medier
Rädslor och stress
Varför blir hundar rädda?
Vad är stress?
Fly, fäkta, frysa, fjäska
Hur skyddar jag hunden?
Hur gör man när hunden blivit rädd?
Stresshantering och efterchocksbehandling
Hur du hjälper en hund som råkat ut för trauma eller chock.
PTSD hos hund
Traumabearbetning
Den utbrända hunden
Stresshantering och avslappning
Sömn och sömnsvårigheter
Sjukvård och friskvård
Så håller du hunden pigg och frisk genom livet
En sund hund
Motion
Mat - mer än bara bränsle
Rehab och prehab
Akutsjukvård för husbehov
Detta är en konsultation
Konsultation - exempel
Diagnostiska frågor
Vanliga problem
Vanliga lösningar
Vad ska vara med?
Fikonspråk och andra fällor.
Hundmöten
Varför är hundmöten så problematiska?
Förväntan, aggression eller rädsla?
Vanliga sätt att jobba med hundmötesproblematik

Digitala träffar

Mellan de praktiska tillfällena håller vi kontakten i den låsta facebookgruppen och på de digitala träffarna. Där diskuterar vi dels de instuderingsfrågor som hör till föreläsningar och litteratur, och dels övriga uppgifter och frågor som löpande uppkommer. De två sista träffarna är för beteendeutredarna, övriga är gemensamma. De digitala träffarna kommer hållas kvällstid, klockan 19.00 till cirka 21.00, för att passa med arbetstider och liknande.

Datum för de digtala träffarna är:
17 augusti
14 september
12 oktober
16 november
11 januari
15 februari
15 mars
12 april

Praktiska tillfällen

De praktiska tillfällena är kärnan i utbildningen. Det är då vi finslipar hantverket och omsätter teorin i praktik. De praktiska tillfällena är förlagda på Motiverade hundars kursgård utanför Jönköping, om inget annat anges. Du kommer få träna egen hund samt träna på att hålla kurs och utredning. Vid några tillfällen kommer det utomstående ekipage som du får träna på.

 Inlärning i praktiken 28-29 augusti
Klickerträning
Belöningsutveckling
Familjehunden: vardagslydnad
Motbetingning
Skvallerträning
Premacks princip

Mental och fysisk hälsa 
 25-26 september
Aktivering
Berikning

Så gör du din hund till en superhjälte
27-28 november
Självförtroendeövningar
Skrammellekar
Skvallerträning
Hundspråk i praktiken
Så hjälper du blygerhunden på kurs och konsultation
Att tillrättalägga miljön
Superhjälteträning för blygerhunden
Superhjälteträning, förebyggande

Konsultation i praktiken 29-30 januari
Hela tillfället går i träningens tecken. Deltagarna får öva både på varandra och demohundar.

Hundmöten & stresshantering 26-27 mars
Deltagarna får praktiskt jobba med hundmötesträning och stresshantering med både egna och andras hundar.

Examen för beteendeutredare 23-24 april
Praktisk examen med demoekipage

Den teoretiska delen av examen sker hemma (skriftligt prov) samt digital redovisning av:

  • fördjupningsarbete
  • hemekipage

Under året diskuterar vi löpande de instuderingsfrågor som är kopplade till föreläsningarna och litteraturen, så även redovisning av hundraser.