Gå till innehåll
  1. Hem
  2. »
  3. Utbildningar
  4. »
  5. Utbildningar 2021-22
  6. »
  7. Instruktörsutbildning 2021-22

Instruktörsutbildning 2021-22

Praktisk kunskap förankrad i vetenskap och erfarenhet.

Våra utbildningar vilar på två ben: teori och praktik. Vi anser att båda delarna är lika viktigt. Om man inte har det praktiska kunnandet och fingerfärdigheten kommer den teoretiska kunskapen inte vara mycket värd, men bara praktisk erfarenhet räcker inte: det är viktigt att veta varför hunden gör som den gör för att kunna lära den nya beteenden och hjälpa den på bästa sätt. Därför läggs stor vikt på båda delarna. Föreläsningar, litteratur samt praktisk hund- och människoträning.

När utbildningen är genomförd ska du ha stor kunskap om hundar, hur de fungerar och vad som får dem att utföra och avhålla sig från olika beteenden. Du ska ha stor kännedom om inlärningens mekanismer och kunna använda dessa för att självsäkert kunna hålla grundkurser. Du ska ha kunskap om olika hundtyper och dessutom fördjupad kunskap i olika faktorer som kan skapa problem: rädslor, sjukdomar, stress, störningskänslighet och valpens och hundens utvecklingsfaser för att nämna några. Du kommer lära dig lösa både det vardagsviktiga, problembeteenden och träning i olika hundsporter med hjälp av moderna, belöningsbaserade metoder, framförallt klickerträningens principer.

En beskrivning av utbildningens innehåll, med relevanta datum, ser du nedan.

Utöver föreläsningar, praktiska tillfällen och digitala möten ingår att du under utbildningen gör ett fördjupningsarbete, jobbar med praktikekipage både i grupp och enskilt, tillgodogör dig kurslitteratur och besvarar ett antal instuderingsuppgifter. För att godkännas ska du göra både ett praktiskt och ett skriftligt prov.

För att godkännas krävs minst 90 procents närvaro. Såväl resultatet på examen som delaktighet, intresse och bemötande mot både lärare, övriga kursare och praktikekipage under hela utbildningens gång kommer tas med i bedömningen.

Pris: 28 000 inkl moms. I priset ingår all undervisning, både fysisk och online, coaching mellan träffarna, administration och certifiering. Ingår gör ej resor, boende samt litteratur. Du kan gå både instruktörsutbildningen och beteendeutredarutbildningen samtidigt – läs mer här. Du kan antingen betala hela summan i klump, eller dela upp på 10 gånger (á 2800 kr) fördelat över året. Om betalningen delas upp tas en administrationsavgift om 300 kronor ut.

Förkunskapskrav: ha haft och tränat hund i minst tre år. De praktiska träffarna hålls på Motiverade hundars kursgård mellan Jönköping och Ulricehamn om inget annat anges.

Anmälan och frågor skickar du till anmalan@attitydhundkunskap.se . Berätta lite om dig själv och ditt hundägande. Glöm inte uppge vilken utbildning du vill gå!  Anmälningsvillkor ser du här.

Varmt välkommen!

Nedan ser du viktiga datum för de praktiska träffarna och de digitala mötena, samt utbildningarnas innehåll i stora drag.

Onlineföreläsningar

De första föreläsningarna får du tillgång till 1 augusti. Efter första praktiska tillfället får du tillgång till andra portionen föreläsningar, och så vidare. Detta för att arbetsbelastningen ska bli så jämnt fördelad som möjligt under kursens gång. Föreläsningarna är inspelade och du har tillgång till dem från det de släpps och under hela utbildningens gång, och kan se dem obegränsade gånger.

Till varje föreläsning hör ett antal instuderingsfrågor. Dessa diskuterar vi på de digitala mötena.

Ur innehållet

Etologi
Detta är arten hund
Varför gör hunden så?
Hundens utvecklingsfaser från befruktning till ålderdom, valputveckling
Hundar i flock
Vokalisering
Resursförsvar
Raskunskap
En fördjupning av de olika hundtyperna
Berikning
Vad är berikning
De olika berikningskategorierna
Hur du kan använda berikning i din verksamhet
Inlärning
Så lär sig hundar
Så blir du en bättre hundtränare
Belöningar, kriterier, timing
Locka, lura eller shejpa?
Klickerträning
Beteendets fyra konsekvenser
Vad motiverar hunden - egentligen
Straffbaserad inlärning - om bieffekter och annat skräp
Överslagsbeteenden och stress i träning
ABC i inlärningen
Att träna flera hundar
Om inlärning på hundkurs
Valpträning
Socialisering
Miljöträning
Den viktiga valpkursen
Detta är en hundkurs
Att hålla kurs
Gruppdynamik och inkludera alla
Vad ska vara med?
Fikonspråk och andra fällor.
De fem vanligaste deltagartyperna.
Om att driva hundföretag
Hur får du kunder till din verksamhet?
Vad innebär det att driva företag
Marknadsföring
Hemsida och sociala medier
Rädslor och stress
Varför blir hundar rädda?
Fly, fäkta, frysa, fjäska
Hur skyddar jag hunden?
Hur gör man när hunden blivit rädd?
Sjukvård och friskvård
Så håller du hunden pigg och frisk genom livet
En sund hund
Motion
Mat - mer än bara bränsle
Rehab och prehab
Akutsjukvård för husbehov

Digitala träffar

Mellan de praktiska tillfällena håller vi kontakten i den låsta facebookgruppen och på de digitala träffarna. Där diskuterar vi dels de instuderingsfrågor som hör till föreläsningar och litteratur, och dels övriga uppgifter och frågor som löpande uppkommer. De två sista träffarna är för beteendeutredarna, övriga är gemensamma. De digitala träffarna kommer hållas kvällstid mellan kl 19.00 till cirak 21.00 så de går att kombinera med vanliga arbetstider.

Datum för de digtala träffarna är:
17 augusti
14 september
12 oktober
16 november
11 januari
15 februari

Praktiska tillfällen

De praktiska tillfällena är kärnan i utbildningen. Det är då vi finslipar hantverket och omsätter teorin i praktik. De praktiska tillfällena är förlagda på Motiverade hundars kursgård utanför Jönköping, om inget annat anges. Du kommer få träna egen hund samt träna på att hålla kurs och utredning. Vid några tillfällen kommer det utomstående ekipage som du får träna på.

 Inlärning i praktiken 28-29 augusti
Klickerträning
Belöningsutveckling
Familjehunden: vardagsviktigt
Motbetingning
Skvallerträning
Premacks princip

Mental och fysisk hälsa   25-26 september
Aktivering
Berikning

Hålla kurs i praktiken 23-24 oktober
Under detta tillfälle jobbar vi med olika typer av kursupplägg, och deltagarna får träna på att praktiskt hålla kurs.

Så gör du din hund till en superhjälte 27-28 november
Självförtroendeövningar
Skrammellekar
Skvallerträning
Hundspråk i praktiken
Så hjälper du blygerhunden på kurs och konsultation
Att tillrättalägga miljön
Superhjälteträning för blygerhunden
Superhjälteträning, förebyggande

Examen
 26-27 februari
Praktisk examen med demoekipage
Den teoretiska delen av examen sker hemma (skriftligt prov) samt digital redovisning av:

  • fördjupningsarbete
  • hemekipage

Under året diskuterar vi löpande de instuderingsfrågor som är kopplade till föreläsningarna och litteraturen, så även redovisning av hundraser.