Gå till innehåll

Anmälningsvillkor

Tillägg med anledning av den rådande situationen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket betyder att vi i dagsläget planerar att genomföra utbildningen som planerat, men att vi med kort varsel kan komma att tvingas ändra detta om förutsättningarna ändras i och med coronapandemin. Förändringar som kan komma att ske är till exempel att ännu mer av den praktiska utbildningen läggs utomhus och att mer teoretiska diskussioner som sker under de praktiska träffarna istället förläggs via videolänk. På Motiverade hundars kursgård finns goda möjligheter att hålla långt avstånd till de andra deltagarna. Om vi skulle se oss tvingade att flytta något datum eller på andra sätt ändra i upplägget, på grund av Covid-19, kommer det ske i samråd med de anmälda deltagarna. Om vi skulle tvingas ställa in utbildningen helt kommer anmälan vara giltig nästa utbildningstillfälle. Skulle en deltagare bli sjuk i Covid-19 och därmed missa ett eller flera pratiska tillfällen kommer vi i varje enskilt fall, i samråd med eleven, avgöra hur denne kan tillskansa sig kunskapen på bästa sätt. Skulle eleven insjukna i Covid-19 med så allvarliga följder att det omöjliggör slutförande av utbildningen är inte eleven betalningsskyldig för de delar som kvarstår.

13625187_10153782576444537_369087328_n

Anmälan är bindande. I enlighet med svensk lag har du 14 dagars ångerrätt från den dag du anmält dig, såtillvida inte utbildningen påbörjats innan de 14 dagarna är slut. Efter det gäller följande: Om du måste avboka din plats innan utbildningen har startat - det vill säga innan du fått tillgång till utbildningsmaterialet, eller deltagit på kursen helt eller delvis online eller på plats, - hjälper vi dig att hitta en ersättare. Om vi hittar en ersättare utgår en faktura om 500 kronor till dig i administrationskostnad. Om vi inte hittar en ersättare är du betalningsskyldig för hela beloppet. Efter utbildningen startat har vi ingen möjlighet att ersätta en plats med ny deltagare.

Vi förbehåller oss rätten att neka deltagare som inte uppfyller behörighetskraven.

Vi vill att man går med hund i de delar där hundar deltar. Om särskilt skäl föreligger kan vi göra undantag – meddela oss via mail innan i så fall.

Kostnaden för utbildningen går bra att antingen betala i klump eller uppdelat. Betalning sker via faktura. Vid försening utgår förseningsavgift.

Attityd hundkunskap förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. Vi förbehåller oss rätten att i samråd med deltagarna flytta datumen om det skulle bli nödvändigt.

I kostnaden ingår inte mat, resa och boende. De fysiska tillfällena hålls på Motiverade hundars kursgård i Bottnaryd utanför Jönköping om inget annat framgår. Här finns tillgång till teorilokal med pentry, upplyst utomhus träningsplan samt ett ridhus med konstgräs för inomhusträning. Det finns flera boendealternativ i närheten. Evt tillfälle som hålls på annat ställe meddelas deltagarna i god tid.

Vi reserverar oss från eventuella felskrivningar. För utbildningar med start i augusti 2023 är sista anmälningsdatum 1 juli 2022.  Det är begränsat antal platser och först till kvarn gäller så länge anmälningskraven är uppfyllda.

Skriv gärna en rad till info@attitydhundkunskap.se om något ovan är oklart, eller om du undrar något annat.

Jobba med hund?

Vi ger dig kunskapen!